SKLADITE SE ZA PRENOS VAŠEGA NAhrbtnika

Prevoz nahrbtnikov s Camino Cómodo

pravno obvestilo

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

V skladu z obveznostjo obveščanja, določeno v zakonu 34/2002 o storitvah informacijske družbe in elektronskega poslovanja (LSSI-CE) z dne 11. julija, so spodaj navedeni naslednji splošni informativni podatki tega spletnega mesta:

Lastništvo te spletne strani, https://caminocomodo.com, (v nadaljnjem besedilu: spletna stran) imajo: Jose Manuel Cives Figueira, z NIF: 44838662R, in katerih kontaktni podatki so:

naslov: Rúa do Cine1, A Picota – A Coruña

Telefonski kontakt: +34 678 62 10 47

E-naslov kontaktne osebe: info@caminocomodo.com

II. SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Predmet pogojev: Spletna stran

Namen teh splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju Pogoji) je urejanje dostopa in uporabe spletnega mesta. Za namene teh pogojev se bo spletno mesto razumelo kot: zunanji videz zaslonskih vmesnikov, tako statično kot dinamično, to je navigacijsko drevo; in vsi elementi, ki so integrirani tako v zaslonske vmesnike kot v navigacijsko drevo (v nadaljevanju Vsebina) ter vse tiste storitve ali spletni viri, ki so po potrebi na voljo uporabnikom (v nadaljevanju Storitve).

Camino Cómodo si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni predstavitev in konfiguracijo spletnega mesta ter vsebine in storitev, ki so na njem morda vključene. Uporabnik to kadar koli potrjuje in sprejema Camino Cómodo lahko prekine, deaktivira in/ali prekliče katerega koli od teh elementov, ki so integrirani v spletno mesto ali dostop do njih.

Dostop do spletnega mesta s strani uporabnika je brezplačen in praviloma brezplačen, ne da bi mu bilo treba zagotoviti plačilo, da bi ga lahko užival, razen v zvezi s stroški povezave prek telekomunikacijskega omrežja, ki ga zagotavlja dostop. ponudnika, s katerim je sklenil pogodbo Uporabnik.

Uporaba katere koli vsebine ali storitev spletnega mesta se lahko izvede z naročnino ali predhodno registracijo uporabnika.

Uporabnik

Dostop, navigacija in uporaba spletnega mesta podeljuje pogoj uporabnika, zaradi česar so vsi tukaj določeni pogoji in njihove naknadne spremembe sprejeti od trenutka, ko se začne navigacija po spletnem mestu, brez poseganja v uporabo ustrezne pravne predpise obvezne skladnosti, odvisno od primera. Glede na pomembnost navedenega se uporabniku priporoča, da jih prebere ob vsakem obisku spletnega mesta.

Spletna stran podjetja Camino Cómodo ponuja široko paleto informacij, storitev in podatkov. Uporabnik prevzema odgovornost za pravilno uporabo spletnega mesta. Ta odgovornost se bo razširila na:

  • Uporaba informacij, vsebine in/ali storitev ter podatkov, ki jih ponuja Camino Cómodo ne da bi bilo v nasprotju z določbami teh pogojev, zakonom, moralo ali javnim redom, ali da bi lahko na kakršen koli drug način povzročilo škodo pravic tretjih oseb ali delovanja same spletne strani.
  • Verodostojnost in zakonitost podatkov, ki jih uporabnik posreduje v obrazcih, ki jih izda Camino Cómodo za dostop do določene vsebine ali storitev, ki jih ponuja spletno mesto. V vsakem primeru bo uporabnik nemudoma obvestil Camino Cómodo o vsakem dejstvu, ki omogoča nepravilno uporabo podatkov, registriranih v omenjenih oblikah, kot so, vendar ne samo, kraja, izguba ali nepooblaščen dostop do identifikatorjev in/ali gesel, da se nadaljuje z njihovim takojšnjim izbrisom.

Sam dostop do tega spletnega mesta ne pomeni vzpostavitve kakršnega koli komercialnega razmerja med Camino Cómodo in uporabnika.

Uporabnik izjavlja, da je polnoleten in da ima zadostno pravno sposobnost, da ga zavezujejo ti pogoji. Zato to spletno mesto Camino Cómodo Ni namenjen mladoletnikom. Camino Cómodo zavrača kakršno koli odgovornost za neizpolnjevanje te zahteve.

III. DOSTOP IN NAVIGACIJA NA SPLETNI STRANI: IZKLJUČITEV GARANCIJ IN ODGOVORNOSTI

Camino Cómodo ne jamči za kontinuiteto, razpoložljivost in uporabnost spletnega mesta, niti vsebine ali storitev. Camino Cómodo bo storil vse, kar je v njegovi moči za pravilno delovanje spletnega mesta, vendar ne odgovarja in ne jamči, da dostop do tega spletnega mesta ne bo nemoten ali brez napak.

Prav tako ne odgovarja in ne jamči, da je vsebina ali programska oprema, do katere je mogoče dostopati prek tega spletnega mesta, brez napak ali da povzroča škodo uporabnikovemu računalniškemu sistemu (programska in strojna oprema). V nobenem primeru Camino Cómodo bo odgovoren za izgube, škodo ali kakršno koli škodo, ki izhaja iz dostopa, brskanja in uporabe spletnega mesta, vključno, vendar ne omejeno na, tiste, ki jih povzročijo računalniški sistemi ali tiste, ki jih povzroči vnos virusov.

Camino Cómodo prav tako ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala uporabnikom zaradi nepravilne uporabe tega spletnega mesta. Zlasti na noben način ne odgovarja za padce, prekinitve, pomanjkanje ali okvaro telekomunikacij, do katerih lahko pride.

IV. POLITIKA POVEZAV

Poroča se, da spletno mesto Camino Cómodo daje ali lahko uporabnikom omogoči dostop do sredstev povezav (kot so med drugim povezave, pasice, gumbi), imenikov in iskalnikov, ki uporabnikom omogočajo dostop do spletnih mest, ki pripadajo tretjim osebam in/ali jih upravljajo.

Namestitev teh povezav, imenikov in iskalnikov na spletnem mestu je namenjena temu, da uporabnikom olajša iskanje in dostop do informacij, ki so na voljo na internetu, ne da bi se šteli za predlog, priporočilo ali povabilo, da jih obiščejo. .

Camino Cómodo ne ponuja ali trži, sam ali prek tretjih oseb, izdelkov in/ali storitev, ki so na voljo na omenjenih povezanih spletnih mestih.

Camino Cómodo ponuja sponzorirane vsebine, oglase in/ali pridružene povezave. Podatke, ki se pojavljajo v teh partnerskih povezavah ali v vstavljenih oglasih, zagotovijo oglaševalci sami, zato Camino Cómodo ne odgovarja za morebitne netočnosti ali napake, ki jih oglasi lahko vsebujejo, niti na kakršen koli način ne jamči za izkušnje, integriteto ali odgovornost oglaševalcev ali za kakovost njihovih izdelkov in/ali storitev.

Prav tako ne jamči za tehnično razpoložljivost, točnost, verodostojnost, veljavnost ali zakonitost spletnih mest zunaj njegove lastnine, do katerih je mogoče dostopati prek povezav.

Camino Cómodo V nobenem primeru ne bo pregledoval ali nadzoroval vsebine drugih spletnih mest, niti ne bo odobril, preučil ali odobril izdelkov in storitev, vsebine, datotek in kakršnega koli drugega gradiva, ki obstaja na zgoraj omenjenih povezanih spletnih mestih.

Camino Cómodo ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi dostopa, uporabe, kakovosti ali zakonitosti vsebin, komunikacij, mnenj, izdelkov in storitev spletnih strani, ki jih ne upravlja Camino Cómodo in ki so povezani na tem spletnem mestu.

Uporabnik ali tretja oseba, ki ustvari hiperpovezavo s spletne strani drugega, drugačnega spletnega mesta na spletno mesto Camino Cómodo vedeti bi moral, da:

Reproduciranje – v celoti ali delno – katere koli vsebine in/ali storitev spletnega mesta ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja Camino Cómodo.

Prav tako ni dovoljena kakršna koli lažna, netočna ali nepravilna izjava na spletni strani Camino Cómodo, niti o vsebini in/ali storitvah istega.

Z izjemo hiperpovezave spletno mesto, na katerem je navedena hiperpovezava, ne bo vsebovalo nobenega elementa tega spletnega mesta, ki je zaščiten kot intelektualna lastnina s španskim pravnim sistemom, razen če to izrecno dovoli Camino Cómodo.

Vzpostavitev hiperpovezave ne pomeni obstoja odnosov med Camino Cómodo in lastnika spletne strani, iz katere je izdelana, niti znanja in sprejemanja Camino Cómodo vsebin, storitev in/ali dejavnosti, ki jih ponuja omenjeno spletno mesto, in obratno.

V. INTELEKTUALNA IN INDUSTRIJSKA LASTNINA

Camino Cómodo je sam ali kot pooblaščenec lastnik vseh pravic intelektualne in industrijske lastnine spletnega mesta, kot tudi elementov, ki jih vsebuje (na primer in neizčrpno, slike, zvok, avdio, video, programska oprema ali besedila, blagovne znamke ali logotipi, barvne kombinacije, struktura in dizajn, izbor uporabljenih materialov, računalniški programi, potrebni za delovanje, dostop in uporaba itd.). To bodo torej dela, ki jih kot intelektualna lastnina varuje španski pravni sistem, pri čemer veljajo tako španski predpisi in predpisi Skupnosti na tem področju, kot tudi mednarodne pogodbe v zvezi s to zadevo, ki jih je podpisala Španija.

Vse pravice pridržane. V skladu z določbami zakona o intelektualni lastnini so reprodukcija, distribucija in javna komunikacija, vključno z načinom dajanja na voljo, celotne ali dela vsebine te spletne strani v komercialne namene izrecno prepovedani. kakršnim koli tehničnim sredstvom, brez pooblastila Camino Cómodo.

Uporabnik se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne in industrijske lastnine Camino Cómodo. Elemente spletnega mesta si lahko ogledate ali jih celo natisnete, kopirate in shranite na trdi disk vašega računalnika ali na kateri koli drug fizični medij, pod pogojem, da je izključno za vašo osebno uporabo. Uporabnik pa ne sme izbrisati, spremeniti ali manipulirati nobene zaščitne naprave ali varnostnega sistema, ki je bil nameščen na spletnem mestu.

V primeru, da uporabnik ali tretja oseba meni, da katera koli vsebina spletnega mesta predstavlja kršitev pravic zaščite intelektualne lastnine, mora o tem nemudoma obvestiti Camino Cómodo preko kontaktnih podatkov v razdelku SPLOŠNE INFORMACIJE tega pravnega obvestila in splošnih pogojev uporabe.

VIDEL. PRAVNA DEJANJA, VELJAVNA ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Camino Cómodo si pridržuje pravico vložiti civilne ali kazenske ukrepe, za katere meni, da so potrebni zaradi nepravilne uporabe spletnega mesta in vsebine ali zaradi kršitve teh pogojev.

Razmerje med uporabnikom in Camino Cómodo Urejali ga bodo veljavni predpisi, ki se uporabljajo na španskem ozemlju. Če se v zvezi z razlago in/ali uporabo teh pogojev pojavijo kakršne koli spore, bosta stranki svoje spore prenesli na redno pristojnost, pri čemer se bodo v skladu z zakonom podali ustreznim sodnikom in sodiščem.

STORITEV NI NA VOLJO

El Storitev prevoza z nahrbtniki ni na voljo do naslednjega marca 2024. Da, že zdaj lahko naročite prevoz nahrbtnika, če boste storitev potrebovali od marca.

ZAHTEVAJTE INFORMACIJE